HC-MFS73BK

HC-MFS73BK

HC-MFS73BK New Origin Mitsubishi Mitsubishi New Gurantee One Year

MELSERVO J2S Series

$226.09

52 in stock

HC-MFS73BK New Origin Mitsubishi Mitsubishi New Gurantee One Year

Mitsubishi Melservo HC Servo Motor with Brake Key
  INPUT 3AC, 117 V, 5.2 AMPS, OUPUT 750 W